Акрамайт 48%, КС

Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Соя СояКліщі, Павутинний кліщОбприскування у період масової появи кліщів.0,2-0,3 л/га130
Огірок ОгірокОбприскування у період масової появи кліщів.0,2-0,3 л/га120
Характеристики препарату
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Біфеназат: 480 г/л
Препаративна форма
Концентрат суспензії
Хімічна група
Карбазати
Упаковка1
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Акрамайт 48%, КС - найновiтнiша розробка для ефективного контролю клiща на всiх стадiях розвитку. Контролює найбiльш шкодочиннi види рослиноїдних клiщiв, безпечний для корисної ентомофауни.

Механізм дії

Акрамайт контролює рухомi стадiї клiща та має вiдмiнну овiцидну дiю. Рухомi стадiї клiщiв пiсля застосування Акрамайт® стають гiперактивними та припиняють живлення, що призводить до їхньої неминучої загибелi.

Головні переваги

 • ефективний на всiх стадiях розвитку клiща;
 • миттєва зупинка живлення;
 • загибель клiщiв протягом 3-4 дiб пiсля застосування;
 • довготривалий контроль;
 • селективний до корисної ентомофауни;
 • короткий термiн очiкування до збору врожаю.

Особливості застосування

Акрамайт® — акарицид контактної дiї, тому потрiбно забезпечити якiсне покриття культури робочим розчином пiд час обробки. Препарат добре розчиняється у восковому нальотi та не змивається вже через 6 годин пiсля застосування. За необхiдностi чергувати застосування Акрамайт® з акарицидами iнших хiмiчних груп. Препарат безпечний для рослин культури, навколишнього середовища та корисної ентомофауни при використаннi в рекомендованих нормах витрати.

Ефективність

Акрамайт® дiє надзвичайно швидко. Оптимальний ефект досягається на 3-4 день пiсля застосування. Ефективний контроль популяцiї клiщiв триває до 3 тижнiв. Контролює найбiльш шкодочиннi клiщi на всiх стадiях розвитку:

 • звичайний павутинний клiщ (Tetranychus urticae);
 • червоний плодовий клiщ (Panonychus ulmi);
 • бурий плодовий клiщ (Bryobia redikorzevi);
 • глодовий клiщ (Tetranychus viennensis);
 • туркестанський клiщ (Tetranychus turkestany);
 • садовий клiщ (Schizotetranychus pruni);

Рекомендована норма витрати робочого розчину

200-600 л/га (залежно вiд об’єму вегетативної маси оброблюваної культури).

Технічні рекомендації

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД μm для польових культур i форсунки для садових обприскувачiв ID, IDK, ITR, TR з розмiром крапель 125-450 МОД μm для садiв.

Де придбати?

15 ms. PHP memory: 2097152 (597696)