Популар

Популар - это отличная морозостойкость!
Файлы для загрузки
ПОПУЛАР.pdf ПОПУЛАР.pdf
Основные характеристики
Форма
Озимый Озимый
Производитель
DSV DSV
Упаковка, тыс. семян
1500
Группа спелости
Среднеспелый
Цветение
Раннесредний
Система гербицидной защиты
Традиционный Традиционный
Морфология и структура урожайности
Высота растения, см Высота растения, смсередня
Агрономические характеристики
Олійність
9
9
1
Холодостойкость
9
9
1
Засухоустойчивость
8
9
1
Развитие осенью
7
9
1
Развитие весной
7
9
1
Устойчивость к растрескиванию стручков
8
9
1
Устойчивость к полеганию
9
9
1
Ранний посев
8
9
1
Поздний посев
7
9
1
Устойчивость к болезням
Фомоз
9
9
1
Дополнительные характеристики
Рекомендованные зоны выращивания
Полесье
Лесостепь

Переваги

  • Швидко розвиває листкову поверхню без видовження кореневої шийки
  • Високостійкий до фомозу, циліндроспоріозу, вертицильозного в’янення
  • Середні темпи розвитку як з осені так, і навесні
  • Надзвичайно зимостійкий та високоолійний
  • Пластичний до умов ґрунтового покриву

 

Опис

       Новий середньорослий потужний гібрид, який вирізняється поєднанням надзвичайно високої зимостійкості, високої олійності та придатності  до вирощування  на різноманітних типах ґрунту.
        Один з найпопулярніших гібридів у Польщі: №1 по зимостійкості у державних випробуваннях 2012 і один з перших у регіональних 2016 року, коли рівень вимерзань по країні був одним з найвищим. Гібрид ПОПУЛАР придатний до посіву з оптимальних до середньо-пізніх термінів.
         По даним  випробувань з Великобританії  ПОПУЛАР  характеризується одним з найвищих темпів змикання рядків і закриття поверхні, не видовжуючи при цьому точки росту. Завдяки цій ознаці рівень  зимостійкості є винятково високим.
Окрім того, гібрид вирізняється високими стійкостями до основних хвороб, таких як:  фомоз, циліндроспоріоз, вертицильозне в’янення.

 

Где купить?

10 ms. PHP memory: 2097152 (575472)