Доминатор
Мультирезистентність для викликів сьогодення

Файлы для загрузки
Домінатор.pdf Домінатор.pdf
Основные характеристики
Форма
Озимый Озимый
Производитель
DSV DSV
Упаковка, тыс. семян
1500
Группа спелости
Среднеранний
Тип гибрида
Простой
Цветение
Средний
Система гербицидной защиты
Традиционный Традиционный
Морфология и структура урожайности
Высота растения, см Высота растения, смвище середньої
Восстановление вегетациисереднє
Агрономические характеристики
Олійність
8
9
1
Холодостойкость
8
9
1
Засухоустойчивость
9
9
1
Развитие осенью
7
9
1
Развитие весной
6
9
1
Устойчивость к растрескиванию стручков
7
9
1
Устойчивость к полеганию
9
9
1
Ранний посев
7
9
1
Поздний посев
7
9
1
Устойчивость к болезням
Фомоз
9
9
1
Склеротиниоз
8
9
1
Цилиндроспориоз
8
9
1
Дополнительные характеристики
Рекомендованные зоны выращивания
Полесье
Лесостепь
Степь

Переваги

  • Стійкість до жовтого вірусу турнепсу TuYV
  • Стійкість до фомозу Rlm S
  • Адаптивний до зон вирощування
  • Ефективне використання азоту
  • Активне наростання листової маси та швидке закриття поверхні ґрунту

 

Опис

         В даному гібриді поєднана генетичну стійкість до фомозу, за рахунок нового гену Rlm S та стійкість до жовтого вірусу турнепсу (TuYV), що надає нам еталонний рівень польової стійкості. Завдяки такій мультирезистентності і, як наслідок, повно-
цінній та безперешкодній роботі фотосинтетичного апарату протягом всієї вегетації, ДОМІНАТОР повністю розкриває свій потенціал, мінімізуючи при цьому вплив стресових факторів на рослину.
      Зразкова реакція на внесення морфорегуляторів та низька схильність до витягування точки росту восени, в поєднанні з активним наростанням листової маси та швидким закриттям поверхні ґрунту, робить ДОМІНАТОР надзвичайно пластичним у термінах
посіву. Комбінація даних ознак дає нам можливість диференціювати ризики в умовах дефіциту вологи, а потужний корінь максимально ефективно засвоїть внесені у ґрунт добрива. Збалансований весняний розвиток надземної маси рослини зі швидким наростанням листової маси та помірним розвитком стебла, страхують виробників від ризику пошкодження генеративних органів пізніми заморозками.
      Високі результати товарних посівів та незалежних випробувань з основних ріпакосійних регіонів Європи (DE, PL, CZ, RU, BY, EE, LV) свідчать про еталонну стабільність і врожайність. А високий вміст олії в зерні та синхронність дозрівання стручків і стебел роблять ДОМІНАТОР максимально технологічним для вирощування і збирання без втрат з високими якісними показниками товарного зерна.

Где купить?

6 ms. PHP memory: 2097152 (581640)