Шедов 12%, к.э.

Файлы для загрузки
Листівка Shedof Листівка Shedof
Применение препарата
Объект защитыВредоносный объектФаза внесенияНорма расхода препаратаКратность обработокСрок ожидания до сбора урожая, суток
Подсолнечник ПодсолнечникМноголетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорнякиПри висоті бур'янів 3-15 см (незалежно від фази розвитку)0,4-1,8 л/га1не регламентується
Рапс озимый Рапс озимыйМноголетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорнякиПри висоті бур'янів 3-15 см (незалежно від фази розвитку)0,4-1,8 л/га1не регламентується
Соя СояМноголетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорнякиПри висоті бур'янів 3-15 см (незалежно від фази розвитку)0,4-1,8 л/га1не регламентується
Рапс яровой Рапс яровойМноголетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорнякиПри висоті бур'янів 3-15 см (незалежно від фази розвитку)0,4-1,8 л/га1не регламентується
Сахарная свекла Сахарная свеклаМноголетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорнякиПри висоті бур'янів 3-15 см (незалежно від фази розвитку)0,4-1,8 л/га1не регламентується
Горох ГорохМноголетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорнякиПри висоті бур'янів 3-15 см (незалежно від фази розвитку)0,4-0,8 л/га1не регламентується
Чечевица ЧечевицаМноголетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорнякиПри висоті бур'янів 3-15 см (незалежно від фази розвитку)0,4-1,8 л/га1не регламентується
Буряк столовый Буряк столовыйМноголетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорнякиПри висоті бур'янів 3-15 см (незалежно від фази розвитку)0,4-1,8 л/га1не регламентується
Буряк кормовой Буряк кормовойМноголетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорнякиПри висоті бур'янів 3-15 см (незалежно від фази розвитку)0,4-1,8 л/га1не регламентується
Лук ЛукМноголетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорнякиПри висоті бур'янів 3-15 см (незалежно від фази розвитку)0,4-0,8 л/га1не регламентується
Чеснок ЧеснокМноголетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорнякиПри висоті бур'янів 3-15 см (незалежно від фази розвитку)0,4-0,8 л/га1не регламентується
Лен ЛенМноголетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорнякиПри висоті бур'янів 3-15 см (незалежно від фази розвитку)0,4-1,8 л/га1не регламентується
Характеристики препарата
Группа СЗР
Гербициды
Граминициды
Производитель
UPL UPL
Действующее вещество
Клетодим: 120 г/л
Препаративная форма
Концентрат эмульсии (к.э.)
Химическая группа
Циклогександионы
Класс токсичности (Классификация ВОЗ)
III
Температура хранениявід 0 °C до +30 °C
Температура применениядо +20 °C
Срок хранения, месяцев24
Упаковка5
Упаковка: единица измерения
л

Опис продукту

Шедов 12%,  к.е. - Селективний системний гербіцид для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими бур’янами.
Найкраще рішення для контролю злакових бур’янів у посівах соняшнику

Механізм дії

Клетодим порушує біосинтез ліпідів (важливої складової клітинної мембрани). У чутливих видів бур’янів Селект/Шедов зв’язується з ферментом ацетил-КоА-карбоксилазою, що впливає на біосинтез ліпідів. 
Гербіцид переміщується у рослині та накопичується у меристемних тканинах, спричинюючи загибель бур’янів.

Головні переваги

  • висока селективність до культури
  • заощадливий контроль однорічних злакових бур’янів
  • ефективний контроль бур’янів, проблемних для грамініцидів інших хімічних груп
  • хороший партнер для бакових сумішей
  • зручність і простота у застосуванні

Особливості застосування

Шедов завдяки м’якій дії може застосовуватися в будь-який період вегетації культури, у тому числі у фазу сім’ядолей у ріпаку, шильця у цибулі тощо.

Не має обмежень у сівозміні: період напіврозпаду – 1-3 дні.

Придатний для мікро- та ультрамікрооб’ємного обприскування.

Сумісність

Шедов добре комбінується в бакових сумішах не тільки з гербіцидами проти дводольних бур’янів, а також із фунгіцидами та інсектицидами.

Спектр дії

Однорічні   
Бромус (види) Ч
Вiвсюг звичайний Ч
Канарейочник малий Ч
Лисохвiст мишохвостиковий Ч
Метлюг звичайний Ч
Мишiй (види) Ч
Падалиця зернових колосових культур Ч
Пажитниця багатоквiткова Ч
Пальчатка криваво-червона Ч
Плоскуха звичайна (просо куряче) Ч
Просо посiвне Ч
Тонконiг однорiчний Ч
Багаторічні   
Гумай Ч
Елевсина Ч
Пажитниця багаторiчна Ч
Пирiй повзучий Ч
Свинорiй пальчастий Ч
Тонконiг звичайний Ч
Райграс високий С

Ч — чутливi С — середньочутливi

* — Наведена чутливiсть бур’янiв є середньостатистичною (за результатами багаторiчних дослiдiв, проведених за типових умов вирощування культури). У випадках, коли вiдбувається розвиток резистентностi у видiв бур’янiв, можливе вiдхилення вiд зазначених показникiв.

Рекомендована норма витрати робочого розчину

100-300 л/га

Где купить?

10 ms. PHP memory: 2097152 (612280)