БМ-86, ВР

Биостимулятор
Применение препарата
Объект защитыВредоносный объектФаза внесенияНорма расхода препаратаКратность обработокСрок ожидания до сбора урожая, суток
Яблоня ЯблоняIз фази зеленої бруньки до кiнця цвiтiння1,5-3,0 л/га3
Черешня ЧерешняIз фази бiлої бруньки до кiнця цвiтiння.1,5-3,0 л/га3
Персик ПерсикIз фази зеленої бруньки до кiнця цвiтiння.1,5-3,0 л/га3
Абрикос АбрикосIз фази бiлої бруньки до кiнця цвiтiння.1,5-3,0 л/га3
Характеристики препарата
Группа СЗР
Биостимуляторы
Регуляторы роста
Производитель
UPL UPL
Действующее вещество
Активный фильтрат GA 142:
Магний: 4,8%
Сера: 9,6%
Бор: 2,03%
Молибден: 0,02%
Препаративная форма
Водный раствор
Упаковка5
Упаковка: единица измерения
л

Опис продукту

БМ-86, ВР - тимулює цвiтiння i зав’язування плодiв, полiпшує їх якiсть у плодових та овочевих культур, забезпечуючи збiльшення товарного врожаю. Головним складником бiостимулянту є бiологiчно активний фiльтрат з водоростей Ascophyllum nodosum, виготовлених на основi технологiї Physio Activator® Technology. Водоростi Ascophyllum nodosum — це надзвичайно багате джерело активних бiологiчних речовин: олiгосахаридiв, амiнокислот, бетаїнiв, вiтамiнiв та фiтогормонiв. Physio Activator® Technology — технологiя активiзацiї фiзiологiчних процесiв. Це унiкальна i запатентована технологiя, розроблена пiдроздiлом компанiї «UPL» — Ґоемар у Францiї.

Склад

Магнiй — 4,8%, сiрка — 9,6%, бор — 2,03%, молiбден — 0,02%, активний фiльтрат GA 142

Компоненти фізіологічно активного фільтрату GA 142:

 • Бетаїни – запобігають деградації хлорофілових зерен, посилюють інтенсивність фотосинтезу
 • Брассіностероїди – стимулювання імунної системи росли

Фітогормони:

 • Ауксини – посилення розвитку кореневої системи
 • Цитокініни – посилення росту вегетативної маси

Полісахариди:

 • Фукоідан – посилюють харчову цінність товарної частини врожаю, безпосередньо впливають поліпшення якісних показників врожаю
 • Ламінарин – посилення опірності рослин щодо мікробного зараження

Механізм дії

 • Активiзує взаємозв’язки мiнерального живлення внаслiдок збiльшення активностi деяких ключових ферментiв;
 • Полiпшує мiнеральне живлення, а отже стимулюється зав’язування плодiв;
 • Активiзує подiл клiтин, завдяки чому збiльшується рiст плодiв;
 • Додає енергiї та стимулює синтез полiамiнiв у генеративних частинах рослини пiд час цвiтiння та зав’язування плодiв.

Ефективність

Біостимулятор ВМ-86 забезпечує:

 • покращення поглинання елементiв мiнерального живлення рослинами, адже фiзiологiчнi активатори GA 142 активiзують продукування ферментiв, вiдповiдальних за живлення азотом i фосфором, а також мiкроелементами;

 • полiпшує зав’язування та формування плодiв, адже фiзiологiчнi активатори GA 142 збiльшують продукування гормонiв цвiтiння полiамiнiв, стимулюючи зав’язування плодiв, кращий раннiй розвиток плодiв, i полiпшують їх диференцiацiю.

Головні переваги

 • дружнє i рiвномiрне цвiтiння;
 • стимулює диференцiювання домiнуючих зав’язей;
 • оптимiзує зав’язування плодiв i їх кiлькiсть на рослину;
 • полiпшує зав’язування плодiв навiть за несприятливих умов;
 • бiльш рiвномiрне дозрiвання врожаю, вiдмiнна якiсть плодiв;
 • покращує ферментативну активнiсть;
 • стимулює диференцiювання домiнуючих зав’язей/

Технічні рекомендації

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати форсунки ID, IDK, ITR з розмiром крапель 250-450 МОД μm для садiв

Сумісність

ВM 86 сумiсний у бакових сумiшах з бiльшiстю iнсектицидiв та фунгiцидiв, проте не рекомендується його застосування iз гербiцидами. Не рекомендується застосування iз препаратами, до складу яких входять фiтогормони: ауксини, цитокiнiни, гiберелiни, етилен тощо.

У випадку змiшування в робочому розчинi з добривами або засобами захисту рослин препарат БМ 86 слiд додавати в останню чергу.

Где купить?

23 ms. PHP memory: 2097152 (600944)