Десикація ярих культур

Жнива озимих культур плавно переходять в збирання ярих. Однією з умов отримання високих економічних показників – вчасне проведення десикації культур, що схильні до зменшення продуктивності з перестоєм. Інколи вирішальним у прийнятті рішення, щодо десикації, стає значне ушкодження рослин хворобами, і можливий ризик втрати суттєвої частини врожаю. 

Десикація (від лат. desiccare — висушувати) — переджнивне підсушування рослин з метою прискорення достигання (на 5-7 діб) і полегшення збирання врожаю, яке особливо ефективне при забур'яненості та за вологої погоди. 

Соняшник часто вражається хворобами стебла і кошика, тому його десикація – майже завжди виправдана. Для десикації соняшника використовують препарати на основі диквату. 

Дикват - похідна біпіридилію (HRAC D, WSSA 22). Діюча речовина має контактну дію. Після обробки в рослині починає активно вироблятися перекис водню, який руйнує стінки клітин. Послаблюється водоутримуюча здатність тканин, що призводить до загибелі клітин. Викликається відхилення електрону в фотосинтетичній електрон-транспортній системі від свого звичайного шляху, акцептуючи його від фотосинтетичної пігментної системи. Відновлений гербіцид реокислюється молекулярним киснем, в результаті чого утворюється високореактивний супероксид-аніон, який володіє сильними фітотоксичними властивостями. Він викликає пошкодження клітинних мембран, внаслідок перекисної трансформації насичених жирних кислот, що входять до їх складу. Порушення напівпроникності мембран призводить до вивільнення внутрішніх елементів клітинних органел і їхнього повного руйнування. 

Для чіткого розуміння, необхідно розрізняти між собою дикват іон і дикват дибромід. 

  • Дикват іон – діюча речовина, безпосередньо викликає десикацію. 
  • Бромід іон – передавач дикват-іону. 

Дуже важливо нанести на поверхню культури не менш ніж 300 грамів діючої речовини дикват іону на гектар. Враховуючи різний склад різних препаратів, важливо їх привести до знаменника дикват іону. 

Орієнтовний коефіцієнт перерахунку дикват диброміду до дикват іону – 1,86

Саме через впевненість у вмісті дикват іону в препараті, рекомендуємо Вам використовувати для десикації препарат Ретро 2…3 л/га. Окрім десикації соняшнику, в цій нормі Ретро можна використовувати для десикації сої

Дикват дуже сильно реагує на лужний рН. При рН вище за 6,5-7 швидко гідролізується та втрачає ефективність, а за жорсткості води вищої за 4,5-5 мг-екв/л дикват буде випадатив осад. Тому до робочої суміші потрібно додавати препарат Спрей-Ейд Комплекс в нормі 0,04 – 0,2 л/100 л води. Якщо при виконанні десикації мє вірогідність зносу робочого розчин або буде використовуватись авіація, то до робочого розчину слід додавати анти-дріфт (препарат, що направлений на зменшення зносу робочого розчину) Міст Контрол в нормі 0,5-1 л / 100 л води.

Гарних Вам врожаїв!


Менеджер з розвитку продуктів «ЕРІДОН»
СВЕРІДА Віктор Михайлович |
(050)-357-03-88

 

Де придбати?